Σύνδεση Συνδεθείτε
0850 808 35 35
Ακολουθησε μας

Νομικές συμφωνίες

**Κατεβάστε τους όρους και προυποθέσεις ενοικίασης **

 

Προσόντα ενοικιαστή

Ο ενοικιαστής για να προβεί στην ενοικίαση οχήματος από την Dokay Greece θα πρέπει να:

 • Έχει ελάχιστο όριο ηλικίας 23ετών, με άδεια οδήγησης η οποία να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 2 χρόνια πριν, για όλες τις κατηγορίες οχημάτων.
 • Διαθέτει Ελληνική, Ευρωπαϊκή (για τις χώρες Ε.Ε.) ή Διεθνή (για τις χώρες που δεν υπάγονται στην Ε.Ε.) άδεια οδήγησης.
 • Διαθέτει έγκυρη ταυτότητα ή διαβατήριο.
 • Διαθέτει προσωπική πιστωτική ή χρεωστική κάρτα**.

* Οι ενοικιαστές ηλικίας μεταξύ 19-23 ετών υπόκεινται στην προσαύξηση ασφαλίστρων Νέων Οδηγών.
** η εγγύηση του αυτοκινήτου μπορεί να γίνει δεκτή μόνο μέσω πιστωτικής κάρτας.

Παραλαβή οχημάτων

 • Ο ενοικιαστής κατά την παραλαβή του οχήματος θα πρέπει να έχει μαζί του:
 1. Iσχύουσα νόμιμη άδεια οδήγησης.
 2. Την προσωπική πιστωτική του κάρτα. Κάρτες τρίτων δεν γίνονται δεκτές, εκτός αν υπάρχει έγγραφη επικυρωμένη εξουσιοδότηση.
 • Ο ενοικιαστής είναι υποχρεωμένος να επίστρεψει το όχημα με την ίδια στάθμη καυσίμου που το παρέλαβε. Σε διαφορετική περίπτωση ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με τα καταναλωθέντα καύσιμα* καθώς και με 10,00€ για ανεφοδιασμό.

*Εξαρτάται από την ισχύουσα μέση τιμή καυσίμων.

 • Με την παραλαβή του οχήματος θα δίνεται στον ενοικιαστή το Μισθωτήριο Συμβόλαιο ενοικίασης το οποίο θα πρέπει να ελέγξει, να διαβάσει τους επισυναπτόμενους όρους και να υπογράψει. Το Μισθωτήριο Συμβόλαιο, θα παρουσιάζει όλες τις υπηρεσίες / ασφάλειες που παρέχονται καθώς και όποιες από τις επιπρόσθετες υπηρεσίες / ασφάλειες θελήσει ο ενοικιαστής, με τις αντίστοιχες χρεώσεις.
 • Είναι πολύ σημαντικό στην παραλαβή ο ενοικιαστής να ελέγξει το όχημα και να αναφέρει οποιαδήποτε ζημιά υπάρχει ήδη σε αυτό ώστε να αποφευχθεί η χρέωση ζημιάς από προηγούμενη ενοικίαση. Ο ενοικιαστής θα κληθεί να υπογράψει στην παραλαβή και επιστροφή του οχήματος σχετικό αποδεικτικό έγγραφο για τυχόν υπάρχουσες ζημιές στο όχημα.

Ασφάλειες

Τα οχήματα της Dokay Greece είναι ασφαλισμένα:

 • Εναντι τρίτων (εξαιρουμένων του οδηγού) για θάνατο και σωματικές βλάβες έως 1.220.000,00€ ανά παθόντα.
 • Για υλικές ζημιές τρίτων ανά ατύχημα (εξαιρουμένου του οχήματος της Dokay) έως 1.220.000,00€.
 • Για ζημιές ή κλοπή που έχουν προκληθεί με υπαιτιότητα / αμέλεια του ενοικιαστή στο όχημα της Dokay, ο ενοικιαστής ευθύνεται μέχρι και την συνολική εμπορική αξία του οχήματος κατά τον χρόνο του ατυχήματος ή της κλοπής.

Μερική Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών (C.D.W.)

Ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του για την νόμιμη συμμετοχή του σε κάθε ζημιά του οχήματος:

 1. Κατηγορία Α: στο ποσό των 500,00 € καταβάλλοντας το ποσό των 6,00 € ανά ημέρα ενοικίασης.
 2. Κατηγορία Β: στο ποσό των 600,00€ καταβάλλοντας το ποσό των 6,00 € ανά ημέρα ενοικίασης.
 3. Κατηγορία Αυτόματο: στο ποσό των 600,00€ καταβάλλοντας το ποσό των 8,00 € ανά ημέρα ενοικίασης
 4. Κατηγορία C: στο ποσό των 600,00 € καταβάλλοντας το ποσό των 10,00 € ανά ημέρα ενοικίασης.
 5. Κατηγορία D: στο ποσό των 800,00 € καταβάλλοντας το ποσό των 10,00 € ανά ημέρα ενοικίασης.
 6. Κατηγορία Mini Van: στο ποσό των 1.200,00€ καταβάλλοντας το ποσό των 12,00 € ανά ημέρα ενοικίασης.

Η Μερική Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών ισχύει μόνο υπό την προϋπόθεση ότι η ζημιά δεν οφείλεται σε παράβαση του Ελληνικού Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) (π.χ. παραβίαση ερυθρού σηματοδότη ή πινακίδα STOP, παράνομο προσπέρασμα, οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, κλπ.).

Ασφάλεια Κλοπής (Τ.P.)

Ο ενοικιαστής απαλλάσεται από την ευθύνη για την κλοπή του αυτοκινήτου εφόσον δεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου με την υπογραφή του και καταβάλλει ημερησίως το ποσό των:

 • 6,00€ για τις Κατηγορίες Α και Β.
 • 7,00€ για την Κατηγορίες Αυτόματου.
 • 8,00€ για τις κατηγορίες C, D και Ε.
 • 10,00€ για την Κατηγορία MiniVan.

Σημ.: Η κάλυψη της Ασφάλειας Κλοπής (Τ.Ρ.) δεν ισχύει σε περίπτωση αμέλειας του οδηγού.

Προσωπική Ασφάλεια (P.A.I.)

Με πρόσθετη ημερήσια καταβολή 6,.00€ παρέχεται κάλυψη στον οδηγό για θάνατο, μερικές ή ολικές σωματικές βλάβες, έως το ποσό των 15.000,00€.

Παραλαβή / Επιστροφή

 • Δωρεάν σε οποιοδήποτε κατάστημα της Dokay εντός Αθήνας.
 • Εκτός πόλης και έως 80χλμ. από το κοντινότερο υποκατάστημα Dokay, χρέωση 50,00€
 • Εκτός πόλης και άνω των 80χλμ. από το κοντινότερο υποκατάστημα Dokay ενημερωθείτε από το Κεντρικό Τμήμα Κρατήσεων: +30 210 922 5878.
 • Παραλαβή / Παράδοση εκτός ωρών λειτουργίας των υποκαταστημάτων Dokay (21:00 - 09:00), χρέωση 25.00€.
 • Xρέωση πάραδοσης ή παραλαβής στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών 15€
 • Σε περίπτωσης μη εμφάνισης του πελάτη για πάνω απο μία ώρα το αυτοκίνητο θα επιστρέφει στο γραφέιο της Αθήνας (Λεωφόρος Συγγρόυ 37) και η χρέωση της υπηρεσίας "Μίσθωσε εδώ - Άφησε εκεί" θα ισχύει.

Σύστημα "Μίσθωσε εδώ - Άφησε εκεί"

Το σύστημα "Μίσθωσε εδώ - Άφησε εκεί" είναι διαθέσιμο εφόσον υπάρξει έγγραφη επιβεβαίωση της Dokay Ελλάδος.    

Πρόσθετες Χρεώσεις:

Ελάχιστος χρόνος ενοικίασης

Μία ημέρα. Με την λήξη 26ώρου ο ενοικιαστής θα επιβαρύνεται με το κόστος μίας ακόμα ημέρας. 

Έξοδα φακέλου ατυχήματος

Ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με 20.00€ σε περίπτωση ατυχήματος υπαιτιότητάς του. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.

Έξοδα διαχείρισης παραβάσεων

Ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για την πληρωμή των προστίμων που μπορεί να προκύψουν από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. κατά την διάρκεια της ενοικίασης του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν από τον ενοικιαστή και χρειαστεί μεσολάβηση της εταιρείας Dokay για την πληρωμή τους, θα υπάρξει επιβάρυνση 25.00€ πέραν του κόστους παράβασης ως έξοδα διαχείρισης παραβάσεων.

Αφαίρεση πινακίδων

Σε περίπτωση αφαίρεσης πινακίδων κατά την διάρκεια της ενοικίασης, ο ενοικιαστής θα χρεώνεται:

 • την ενοικίαση μέχρι την παραλαβή των πινακίδων από την αρμόδια υπηρεσία
 • το πρόστιμο

Απώλεια ή καταστροφή κλειδιού

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής κλειδιού κατά την διάρκεια της ενοικίασης, τότε ο ενοικιαστής θα πρέπει να καταβάλλει αντίστοιχα τα παρακάτω ποσά:

 • 100.00- 250.00€ για τις κατηγορίες Group A, Group B.
 • 125.00 – 300.00€ για τις κατηγορίες Group Small Automatic, Group C.
 • 250.00 – 450.00€ για τις κατηγορίες Group D, Μini Van 7 seat.

Αξεσουάρ

Είδος

Κόστος ανά ημέρα

Κάθισμα μωρού (έως 6 μηνών)

5.00€

Παιδικό κάθισμα (από 6 μηνών)

(booster)

5.00€

Αλυσίδες χιονιού

6.00€

Navigation System (Σύστημα GPS)

6,00€

Τα αξεσουάρ διατίθονται μόνο μετά από κράτηση.

 

Ακυρώσεις

Σε περίπτωση ακύρωσης κάποιας κράτησης, που έχει πραγματοποιήσει ο ενοικιαστής μέσω της ιστοσελίδας, και εφόσον έχει προηγήθει ενημέρωση της Dokay, δεν ύπαρχει χρέωση. Κατά τη διάρκεια της Υψηλής Περιόδου(1/7 – 15/9/18) και για ακυρώση κράτησης με ημερομηνία παραλαβής αυτοκινήτου μικρότερη των 15 ημερών, το ακυρωτικό τέλος είναι ίσο με το μίσθωμα 1 ημέρας της κατηγορίας οχήματος που αφορά την ακυρωθείσα κράτηση. Οι ακυρώσεις πρέπει να αποστέλλονται μέσω email: athensoffice@dokay.com.gr

Μη εμφάνιση

Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής δεν παραλάβει το αυτοκίνητο τη συμφωνηθείσα ημέρα και ώρα χωρίς προηγούμενη έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίηση, η Dokay θα ακυρώνει την κράτηση μετά την πάροδο 3 ωρών. Η Dokay διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον ενοικιαστή με μία ημέρα ενοικίασης της ίδιας κατηγορίας αυτοκινήτου που αφορά η κράτηση. Κατά την διάρκεια της Υψηλής Περιόδου(1/7 – 15/9/18) η αντίστοιχη χρέωση είναι ίση με το 40% του ποσού της ακυρωθείσας κράτησης.

Εσωτερικό αυτοκινήτου

Σε περίπτωση που το όχημα επιστραφεί με λεκέδες που απαιτούν βιολογικό καθαρισμό, (π.χ. τρίχωμα, άμμος στα καθίσματα ή στο πάτωμα, στο πορτ-μπαγκάζ, κλπ.), ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με το ποσό των 70.00€. Σε περίπτωση φθοράς με υπαιτιότητα του ενοικιαστή (πχ κάψιμο) θα υπάρξει αντίστοιχη χρέωση αναλόγως της ζημιάς.

Μεταφορά με πλοίο

Σε περίπτωση μίας ενοικίασης μεταξύ νησιών, ο ενοικιαστής οφείλει να επιστρέψει το όχημα στο υποκατάστημα παραλαβής, διαφορετικά όλα τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον ίδιο. Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης ή ατυχήματος, ο ενοικιαστής είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει το αυτοκίνητο σε ένα υποκατάστημα Dokay (εκτός νησιού) με δικά του έξοδα. Κατά την διάρκεια μεταφοράς του αυτοκινήτου με πλοίο, δεν ισχύουν οι ασφαλιστικές καλύψεις.

Εκμίσθωση εκτός συνόρων

Ο ενοικιαστής χρειάζεται την έγγραφη έγκριση της Dokay Ελλάδος εάν επιθυμεί να βγει από τα Ελληνικά σύνορα με το όχημα της Dokay και να διαθέτει προσωπική πιστωτική κάρτα για εγγύηση. Το κόστος χορήγησης πράσινης κάρτας και οδικής βοήθειας επιβαρύνουν τον ίδιο.

Επέκταση ενοικίασης

Εάν ο ενοικιαστής επιθυμεί να κρατήσει το ενοικιαζόμενο όχημα περισσότερο από την περίοδο που ήδη έχει συμφωνήσει, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το υποκατάστημα της Dokay από όπου παρέλαβε το όχημα για να σημειωθεί η παράταση της ενοικίασης και να υπογραφεί το νέο Μισθωτήριο Συμβόλαιο.

Τρόποι πληρωμής

Η Dokay δέχεται τις ακόλουθες πιστωτικές / χρεωστικές κάρτες:

 • Visa
 • Mastercard
 • American Express

Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, οι φορολογικές αρχές επιβάλουν  ΦΠΑ σε όλες τις οικονομικές συναλλαγές και το επιτόκιο ποικίλλει ανάλογα με τη θέση του καταστήματος. Από τη στιγμή που η Dokay Ελλάδος λειτουργεί μέχρι στιγμής, σε δύο περιοχές, η Αττική και η Χίος, υπόκεινται στους ακόλουθους συντελεστές ΦΠΑ:

 • Κατάστημα Αθήνας: 24%
 • Υποκατάστημα Χίου: 17%

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φόρο Αεροδρομίου (A.S.C.) σε περίπτωση παραλαβής από Αεροδρόμιο.

Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές επιβαρύνουν τον ενοικιαστή.
Οι τιμές και οι όροι ενοικίασης μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
Αρμόδια για οποιαδήποτε επίλυση διαφορών είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

General Terms and Conditions

**Download Terms & Conditions of Hire**

 

Renter''s qualification

To rent a car from Dokay Greece, the renter must:

 • Be over 23years of age and have a valid driving license issued at least 2 years ago.
 • Have a valid Greek, European (incl. E.U. countries) or International (excl. E.U. countries) driving license.
 • Have a personal credit or debit card**.
 • Have a valid ID/Passport.

* The renters aged between 19-23 will be subject to Young Drivers Surcharge.
** The car''s guarantee amount can only be paid with credit card.    

Vehicle collection

 • When collecting the vehicle all renters need to have:
 • A valid driving license.
 • A personal credit or debit card. Third party credit cards are not accepted unless there is a written validated authorization.
 • The renter has to return the vehicle with the same level of fuel as it was delivered. Otherwise, a charge of fuel*, in addition to a refueling fee of 10,00€ will be applied.

* Depends on the valid average fuel cost.

 • When collecting the vehicle, the renter will be given a Rental Agreement in which he is obligated to read and sign. The Rental Agreement will show all services and insurances provided, as well as, any extra services/insurances that the renter might request with the relevant charges.
 • It is very important that the renter checks and reports any existing damage on the vehicle in order to avoid any charges regarding damages caused by a previous renter. The renter has to sign at collection/delivery condition form for any damages on the vehicle.

Insurance

All Dokay Greece vehicles are insured:

 • Against liability to third parties (excluding driver) for death and injury up to 1.220.000,00€ per victim.
 • Material damages to third parties (excluding the Dokay vehicle) up to 1.220.000,00€
 • If the Dokay vehicle is damaged or stolen by renter''s culpability or negligence, the renter will be liable, up to the total car''s commercial value at the time of accident or theft.

Collision Damage Waiver (C.D.W.)

The renter can limit his responsibility for his legal share in any damage of the vehicle: 

 1. Car Group A: in the amount of 500.00€, by paying extra 6.00€ per rental day.
 2. Car Group B: in the amount of 600.00€, by paying extra 6.00€ per rental day.
 3. Car Group Automatic: in the amount of 600.00€, by paying extra 8.00€ per rental day.
 4. Car Group C: in the amount of 600.00€, by paying extra 10.00€ per rental day.
 5. Car Group D: in the amount of 800.00€, by paying extra 10.00€ per rental day.
 6. Mini Van Group 7 Seats: in the amount of 1200.00€, by paying extra 12.00€ per rental day.


C.D.W Insurance is only valid provided that the damage is not due to a violation of the Greek Road Traffic Code (e.g traffic violation of a red traffic sign or a STOP sign, illegal overtaking,driving under the influence of alcohol, etc.).


Theft Protection (Τ.P.)

If the renter accepts (and signs) the relative contract terms, he disposes of the responsibility for the theft of the car by paying the additional daily charge of:

 • 6.00€ for Car Groups A and B.
 • 7.00€ for Car Group Automatic.
 • 8.00€ for Car Groups C, D and E.
 • 10.00€ for Car Group Mini Van.

*Note: Theft Protection (T.P.) is not valid in case of driver''s negligence.

Personal Accident Insurance (P.A.I.)

This insurance, optionally available for 6.00€ per day, covers the driver for death, total or partial disability up to 15.000,00€.

Collection / Delivery

 • Free of charge to all Dokay stations in town.
 • Suburban towns up to 80km from the nearest Dokay’s station: 50,00€.
 • Suburban towns over 80km from the nearest Dokay’s station: Please contact the Central Reservation Department of Dokay Greece: +30 210 922 5878.
 • Night / After hours (21.00 - 9.00) : 25.00€
 • Athens International Airport pick up/drop off : 15€
 • In case of a more than one hour delay on behalf of the client the car will be returned to the Athens Syngrou station and the fee for the service "Rent it Here - Leave it There" will still be applicable.

"Rent it Here - Leave it There" Service

It is applicable after having an advanced written authorization from Dokay Greece.

Extra Charges:

Minimum rental

One day. After the 26th rental hour, an additional day will be charged.

Incident Administration Fee

In case of an accident due to the renter''s liability, the renter has the obligation to pay a non-refundable fee of 20.00€ in order to cover administration expenses.

Administration Fee for fines

The renter is liable for the payment of all traffic fines that may occur during the car rental. In case the renter does not pay the fine(s), Dokay intervenes to the procedure and particularly, an additional charge of 25.00€ will be applied, as an Administration Fee.

Removal of license plates

In case of removal of license plates, the renter will be charged for the following:

 • Police fine(s).
 • The days that the car will be unavailable, due to the breach committed by the renter.   

Loss or damage of Car key

In case of loss or damage of car key during the rental, the renter is liable for following charges:

 • 100.00 - 250.00€ for Groups A and Group B.
 • 125.00 - 300.00€ for Groups Automatic and Group C.
 • 250.00 - 450.00€ for Groups D and Mini Van 7 Seats.
   

Equipment*

Type

Cost per day

Child seat (up to 6 months)

5.00€

Child seat (from 6 months or booster)

5.00€

Snow chains

6.00€

Navigation System (GPS)

6.00€

*Equipment is available only after a reservation.

 

Cancellation

In case of a cancellation of a reservation made through internet, and provided that Dokay has been informed, there is no charge fee. During High Season (1/7 - 15/9) and for cancellation with a car pick-up date of less than 15 days, the cancellation fee is equal to 1 day rent of the vehicle category for the canceled reservation. Cancellations have to be sent in writing by email: athensoffice@dokay.com.gr

No-show

In case the renter fails to collect the vehicle on the rental start date and time without any written or telephone conversation, Dokay will cancel the reservation after 3 hours. Dokay reserves the right to charge the renter a one day rental of the car group reserved. During High Season (1/7 - 15/9) the corresponding charge is equal to 40% of the amount of the canceled reservation.

Car cabin

In case the renter returns the vehicle and its cabin has stains and requires a biological cleaning procedure (i.e. animal hair, sand etc., on car seats or car floor or port baggage etc.), he will have to pay the amount of 70,00€. In case of any other damage incurred by the renter (i.e. burns of car seat), the renter is obliged to pay the amount of damage repair.

Ferrying the car

In the case of ferrying the car between Greek islands, all insurances are not valid and the renter has to return the car to the pick-up station, otherwise all transportation costs will be charged to the renter. In case of an accident or mechanical problem, the car transportation back to the mainland (Dokay branch) and coverage of all expenses is the renter''s responsibility.

Across the border rental

An advanced written authorization from Dokay Greece is required, as well as, a valid personal credit card for guarantee. The cost for issuing the Green Card and International Road Assistance will be paid by the renter.

Rental extension

If the renter wants to keep the vehicle longer than the contracted period, the renter has to contact, in written, the Dokay branch from which he picked-up the car, in order to extend Rental Agreement and sign the new Rental Agreement.

Payment

Dokay Greece accepts the following credit / debit cards:

 • Visa
 • American Express
 • MasterCard

V.A.T.

According to the Greek Legislation, a VAT rate is levied by Tax authorities to all monetary transactions, and the rate varies concerning the location of the branch. Since Dokay Greece operates, so far, in two districts, Attica & Chios island, is subject to the following VAT rates:

 • Athens Office – (24%).
 • Chios Office – (17%).

Above mentioned rates do not include Airport Service Charge (A.S.C) in case of delivery from/to an airport.

All traffic fines resulting from violation of the Greek traffic law are for renter''s account. Rates & Conditions may change without notice.

The Athens Courts of Law are responsible for resolving any problems or doubts of service that might occur.

ADNAN ÖZEN İNŞAAT TAAH. ENERJİ TURZ. TİC. ve SAN. A. Ş.  MÜŞTERİLERİN

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Adnan Özen İnşaat Taah. Enerji Turz. Tic. ve San. A. Ş. (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:

 • Şirket İç Operasyonlarının Yürütülmesi,

 • Müşteriye Dokunan Süreç ve Operasyonların Yürütülmesi,

 • Pazarlama Operasyonlarının Yürütülmesi,

 • Hukuksal, Teknik ve İdari Sonucu olan Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi.

 • Kurumsal İletişim Operasyonlarının Yürütülmesi

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, https://www.dokay.com.tr/aydinlatma-metni adresinden erişilebilen Adnan Özen İnşaat Taah. Enerji Turz. Tic. ve San. A. Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir:

 • Şirket İç Operasyonlarının Yürütülmesi,

 • Müşteriye Dokunan Süreç ve Operasyonların Yürütülmesi,

 • Pazarlama Operasyonlarının Yürütülmesi,

 • Hukuksal, Teknik ve İdari Sonucu olan Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi.

 • Kurumsal İletişim Operasyonlarının Yürütülmesi

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve fiziki/elektronik ortamda mail, posta, telefon, SMS, Sosyal Medya, Web siteleri,formlar, Hotjar, Facebook Pixel, Google ürünleri, Pazarlama otomasyonu, E-mail gönderim platformu, mobil uygulama, organizasyon etkinlikleri, şikayet yönetim sistemleri, kamera, ses, Hybris Marketing, araştırma şirketinin datası, referans yöntemi ile toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı,
www.dokay.com.tr/iletisim adresinden den ulaşabileceğiniz Adnan Özen İnşaat Taah. Enerji Turz. Tic. ve San. A. Ş. İletişim Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

MOTORLU KARA NAKİL ARACI KİRALAMA SÖZLEŞMESİ GENEL KOŞULLAR

1- TARAFLAR: Bir tarafta merkez adresi Fatih Mah. 1194/1 Sok. No: 1A-1B Sarnıç-Gaziemir / İzmir olan Adnan Özen İnşaat Taahhüt Enerji Turizm San. Ve Tic. A. Ş. (sözleşme içerisinde DOKAY olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta işbu sözleşmeyi imzalayan gerçek veya tüzel kişi (sözleşme içerisinde KİRACI olarak anılacaktır.) arasında işbu Araç Kiralama Sözleşmesi Genel Koşulları imzalanmıştır.

2- TANIMLAR:

KİRALAYAN (DOKAY): Adnan Özen İnşaat Taahhüt Enerji Turizm San. Ve Tic. A. Ş. ‘ni,

KİRACI: İşbu araç kiralama sözleşmesi genel koşullarını ve eklerini imzalayan gerçek veya tüzel kişiyi,

KULLANICI/SÜRÜCÜ: Araç teslim formunda aracı kullanacak kişi olarak belirtilen sürücü ve/veya sürücüleri,

ARAÇ: Plaka ve sair özellikleri araç teslim ve iade formunda belirtilen ve kira süresi boyunca KİRACI'ya kullandırılmak üzere kiralanan karayollarında kullanılabilen motorlu kara taşıtını,

GENEL KOŞULLAR: İş bu Motorlu Kara Nakil Aracı Kiralama Sözleşmesi Genel Koşullarını,

KİRA SÖZLEŞMESİ: Kiralanan aracın grup, marka, plaka, sair özellikleri ve kira süresi, kira bedeli, ek ürün, güvence paketleri ve sair hususların düzenlendiği iş bu genel koşulların ayrılmaz eki kira sözleşmesini,

ARAÇ TESLİM FORMU: Kiralanan aracın KİRACI'ya teslim edildiğini, teslim esnasındaki durumu, kiralanan aracın kilometre, yakıt, plaka ve sair hususların düzenlendiği işbu kira sözleşmesinin ayrılmaz ekini,

GÜNLÜK KİRA BEDELİ: En fazla 24 saatlik kiralama süresi için, diğer tüm ücret ve giderler hariç KİRACI 'nın ödeyeceği kira tutarını,

AYLIK KİRA BEDELİ: En fazla 30 günlük kiralama süresi için, diğer tüm ücret ve giderler hariç KİRACI 'nın ödeyeceği kira tutarını,

3- KONU: İşbu Genel Koşulların konusu, kira sözleşmesi ile kiracıya kullandırılmak üzere kiralanan aracın kira koşulları ve bunun karşılığında belirlenen kira ve sair bedellerin KİRACI tarafından ödenmesinin şekil ve şartları ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Taraflar arasında düzenlenen işbu Araç Kiralama Sözleşmesi Genel Koşulları ile gerek birlikte akdedilen gerekse işbu genel koşulların imzalanmasından sonra akdedilen kira sözleşmesi/leri, araç teslim formu/ları, işbu genel koşulların ayrılmaz bir parçası olup, taraflar arasındaki ihtilafların çözümünde her iki sözleşme hükümleri birlikte yorumlanacaktır.

KİRACI, kira sözleşmesini imzalamakla birlikte Genel Koşullar ve teslim formundaki tüm yükümlülükleri kabul ettiğini, sözleşme üzerinde belirttiği adrese yapılan tüm bildirimlerin geçerli sayılacağını ve tebliğ konusunda herhangi bir itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4- ARACIN KULLANIMI:

4.1 Kira sözleşmesi ile araç, kira süresince KİRACI ‘ya kiralanmış olup, KİRACI, aracı kira sözleşmesi, araç teslim formu ve iş bu genel koşullarda belirtilen hususlara uygun olarak kullanmayı, kira ücreti ile kira sözleşmesi, araç teslim formu ve iş bu genel koşullarda belirtilen ücretleri / bedelleri ödemeyi ve kira sözleşmesi, araç teslim formu ile işbu genel koşullarda belirtilen tüm hususları kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2 Araç, DOKAY tarafından KİRACI ‘ya tüm lastikleri, araca ait belgeleri, aksesuarı, teçhizatı ve avadanlıkları ile birlikte ve periyodik bakımları tam ve eksiksiz olarak araç teslim formu ile teslim edilmiştir. KİRACI, aracı araç teslim formunda belirtilenler hariç olmak üzere kaporta ve mekanik açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, araçta hiçbir kaza ve hasar izi bulunmadığını kabul eder.

4.3 KİRACI, araç üreticisi tarafından hazırlanan araç kullanım kılavuzunun içinde yazılı hususlara uymayı, aracın kullanımında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi ve aracın iyi durumda bulunmasını sağlamayı kabul ve taahhüt eder.

4.4 KİRACI, aracı karayolları trafik kanunu ve ilgili bütün yasal hükümleri uygun olarak kullanmayı kabul ve taahhüt eder. Ayrıca KİRACI sayılanlarla ile sınırlı olmaksızın aşağıdaki maddelerde belirtildiği gibi aracı kullanamayacak olup, aksi takdirde ortaya çıkan ceza ve her türlü masraftan sorumlu olacaktır. Aşağıdaki örneklerle sınırlı olmaksızın;

a) Gümrük mevzuatı ve sair yasalara aykırı maddelerin taşınmasında,

b) Başka bir aracı veya römorku çekmekle veya itmekle,

c) Yasa dışı işlerde,

d) Hayvan taşımacılığında,

e) Ticari maksatla yolcu veya eşya taşınmasında,

f) Araca zarar verecek şekilde ve yükleme haddini aşacak şahsi yük/eşya taşınmasında,

g) Yarış, hız tayini, ralli denemeleri, motor sporlarında,

h) Araç marka ve modelini dikkate alarak kiralama amacına uygun olmayan şekilde yer ve şartlarda ve amaçları dışında teknik yapılarına ve tahammül güçlerine uygun olmayan yer ve yollarda kısaca olağandışı ve trafik koşullarına uygun olmayan yol şartlarında,

i) Karayolu dışında veya aracın kendi gücü ile girip çıkacağı ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler dışında, kara, deniz, nehir ve havada taşınması sırasında,

l) Sigara ve benzeri yanıcı / yakıcı maddelerin teması ile zarar verecek şekilde,

4.5 Araç, kira sözleşmesi ve araç teslim formunda aracın grubuna göre belirtilecek olan geçerli süreye haiz sürücü belgesi ve yaş sınırı bakımından yeterliliği sağlamış olan sürücü ve / veya ek sürücü/ler tarafından kullanılacaktır. KİRACI, kira sözleşmesi ve araç teslim formunda belirtilen ek sürücü/lerin, kira sözleşmesi, araç teslim formu ve genel koşullara tam ve eksiksiz olarak uymasını sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca aracın kullanımı nedeniyle vuku bulacak hasar ve zararlardan KİRACI, sürücü ve ek sürücü/ler ile birlikte müştereken sorumludur.

4.6 KİRACI, DOKAY ‘ın onayı olmaksızın aracı üçüncü şahıslara kullandıramaz. Kiracının aracı üçüncü şahsa kullandırmak istemesi ve DOKAY ‘ın bunu kabul etmesi durumunda, aracı kullanacak üçüncü şahsın kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydettirmeye ve kiralanan aracı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin sözleşmenin tüm koşullarını tamamen uymasını sağlamaya mecburdur.

4.7 KİRACI, araçta DOKAY ‘ın yazılı izni olmadan hiçbir değişiklik yapmamayı kabul ve taahhüt eder. Aksi halde eski hale getirme giderlerinden ve aracın uğradığı zararlardan KİRACI sorumludur.

4.8 KİRACI, kiraladığı aracı, araca ait tüm belgeler, aksesuar, avadanlıkları, yedek lastiği ile birlikte teslim aldığı gibi aracı kiraladığı şube veya sözleşmede belirtilen başka bir yerdeki kiraya veren ofise kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen iade günü ve saatinde eksiksiz ve hasarsız bir şekilde iade ve teslim edecektir. KİRACI, DOKAY ‘ın yazılı onayı ile araçları teslim etmesi gereken adresler dışında başka bir adrese teslim etmesi halinde DOKAY tarafından belirlenecek olan tek yön ücretini ödeyecektir.

4.9 Kiracı kiralama sözleşmesinin sona erdiği gün sözleşmeye konu olan aracı DOKAY ‘ın bildirdiği adrese teslim edecektir. KİRACI süre uzatımına ilişkin DOKAY ‘a başvuracak ve onayını alacaktır. Onay alınmaksızın yapılan uzatmalarda KİRACI ‘nın aracı hukuka aykırı olarak yedinde bulundurduğu taraflarca kabul edilmiştir.

4.10 Kira süresinin, araç grubunun veya çıkış ve iade adresinin değiştirilmesi gibi durumlarda kira bedeli ve sair ücretler, değişiklik talebinin yapıldığı gün uygulanmakta olan fiyatlar üzerinden DOKAY tarafından yeniden hesaplanacaktır.

4.12 Aracın tüm yakıt, otopark, hgs, ogs, otoyol, köprü vs. geçiş ücretleri ile trafik para cezaları, faiz ve fer'leri KİRACI'ya ait olup, KİRACI tarafından ödenecektir. Kira süresi sona erse bile, kira süresi içinde oluşan her türlü ücret ve cezadan KİRACI sorumludur. Ceza makbuzunun isim ve imza olmaksızın sadece plaka numarasına yazılması halinde dahi, KİRACI mevcut cezayı ödemeyi kabul eder. Kira süresi içerisinde araca düzenlenecek OGS, HGS, Otoyol, Köprü v.s. geçiş ve otopark ücretleri ile trafik para cezalarına ilişkin DOKAY ‘a ulaşan ceza makbuzları DOKAY tarafından ödenecek ve ödenen tutar ile var ise gecikme faizi ve ferileri hizmet bedeli de eklenerek KİRACI'dan tahsil edilecektir. Kira süresi ve işbu araç kiralama sözleşmesi genel koşullar sona ermiş olsa dahi KİRACI işbu tutarlardan sorumludur. KİRACI, OGS, HGS, Otoyol, Köprü v.s. geçiş giderleri ve trafik para cezalarına DOKAY tarafından itiraz edilmesini talep edemez, DOKAY tarafından itiraz edilmemesinden dolayı ceza tutarlarını ödemekten kaçınamaz ve bu konuda DOKAY ‘dan herhangi bir talepte bulunamaz. Ayrıca DOKAY, otopark, OGS, HGS, Otoyol, Köprü v.s. geçiş ücretleri, trafik cezaları ve faiz ve ferileri ile hizmet bedellerini, kira süresinin sonunu beklemeksizin ve herhangi bir izne, hükme ve bildirime gerek olmaksızın KİRACI'nın kredi kartından ve/veya teminatından mahsup ederek tahsil etmeye yetkilidir. DOKAY ‘ın bu yetkisi sözleşme süresi ile sınırlı olmayıp, işbu sözleşme her ne sebeple olursa olsun sona erse veya fesih edilse dahi işbu 4.12 maddesi süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.

4.13 KİRACI ‘nın kullandığı her araç için kiralama sözleşmesinde belirtilen günlük veya aylık kilometre kullanım sınırı vardır. KİRACI, aracı, araç grubu ve kira süresine göre kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen kilometre sınırlamasına uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. Kilometre sınırının aşılması durumunda KİRACI, kira sözleşmesi ve eklerinde belirtilen kilometre aşım bedelini ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ay içerisindeki kullanılmayan kilometre bir sonraki aya devretmez.  Kira süresi, aylık kilometre limitlerine ulaşması halinde hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erecektir. Kiralanan araç için sözleşmede belirtilen aylık kilometre sınırlarının sözleşmede belirlenen süreden önce dolması durumunda araç KİRACI tarafından derhal DOKAY ‘a iade edilecektir ve KİRACI araç için belirlenen kiralama süresinin tüm kira bedelini DOKAY ‘a ödeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu maddede belirtilen 1 ay 30 gün üzerinden değerlendirilir. Kilometresinin dolması ile aracın DOKAY ‘a teslimi arasında geçecek sürede sınırı aşan her kilometre için kilometre başına araç segmentine göre kiralama sözleşmesinde yazan kilometre aşım ücreti uygulanacaktır.

4.14 KİRACI iş bu araç kiralama sözleşmesi genel koşulları uyarınca kiraladığı araçta/araçlarda başta araç takip sistemi olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere coğrafi yer tanımlamasını sağlayan sistemler olduğunu bildiğini kabul eder. İş bu kayıtlar güvenlik nedeni ile veya hukuki/adli/idari işlemler/ soruşturmalar da kullanılmak üzere gerektiğinde resmi veya gayri resmi üçüncü kişilere/kurumlara verilebilir.

5-ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİ: DOKAY’ın, aşağıda belirtilenlerle ve sözleşme süresi ile sınırlı olmaksızın muaccel alacaklarını herhangi bir izne, hükme veya bildirime gerek olmaksızın KİRACI ‘nın kredi kartından mahsup ederek tahsil etmeye yetkili olduğunu KİRACI gayri kabulü rücu olarak kabul eder. KİRACI, ödemeleri kira sözleşmesinde belirtildiği gibi peşin olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 1 günlük kira 24 saat, haftalık 7 gün, aylık kira ise 30 gün üzerinden hesap edilir. 3 saati geçen gecikmeler tam gün olarak hesaplanır. Ek kiralama süreleri de peşin olarak ödenecektir KİRACI, kira bedeli ve aşağıda belirtilen diğer bedeller ve yasal ödemelerini sözleşmede belirtilen tarihte ödememesi halinde T.C. Merkez Bankası avans faiz oranının 2(iki) katı oranında temerrüt faizini ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. DOKAY ‘ın kira sözleşmesi ve araç kiralama sözleşmesi genel koşullarını tek taraflı fesih hakkı saklıdır.

a) Kiralanan gün sayısı üzerinden hesaplanan kira bedelini,

b) Kiralanan araç için çocuk koltuğu, navigasyon cihazı, kış lastiği, kar zinciri, bebek koltuğu, internet vb. gibi ilave hizmetler talep edildiği takdirde bu hizmetlerin ek ücretlerini,

c) KİRACI ‘nın talep ettiği ek sürücü ücretini,

d) KİRACI ‘nın ilave olarak talep ettiği ekstra güvence paketlerinin ücretlerini,

e) Kiralanan aracın kullanımı sonucu ortaya çıkacak HGS, OGS, Otoyol ve Köprü geçiş ücretleri, Trafik cezalarını,

f) Kilometre aşım ücretlerini,

g) Tek yön ücretini ve kanunen uygulanan vergilerini,

h) Kiralama sonunda araçta oluşan hasar, zarar tazmin bedellerini ve hizmet bedellerini

ı) KİRACI, üçüncü şahıslara verilen zorunlu trafik sigortası kapsamı dışında kalan hasar ve zararları ödemekle yükümlüdür.

i) KİRACI, araçlar üzerinde oluşabilecek zararların ve DOKAY ‘ın sözleşmeden kaynaklanan diğer alacak ve sair haklarının teminatı olmak üzere araç grubuna göre kira sözleşmesinde DOKAY tarafından belirlenecek (KİRACI tarafından verilecek hasar, zarar miktarının sınırlanması anlamına gelmemek kaydı ile ve bu tutarı aşan hasar, zarar bedellerini tahsil hakkı saklı kalmak üzere) teminat bedelini araç tesliminden önce DOKAY ‘ın tercihine göre peşin / kredi kartı ile ödeyecek ve teminat konulmasını sağlayacaktır. Bu teminat bedeli aracın eksiksiz ve sorunsuz olarak DOKAY ‘a kira sözleşmesinde belirtilen teslim yerinde ve zamanında teslim edilmesi ve kiracının herhangi bir borcunun bulunmaması halinde aracın iade tarihinden itibaren kiralama sözleşmesinde belirtilen süre içerisinde kredi kartından tahsil edilmiş ise aynı hesaba iade edilecektir. Teminatın iadesi ile ilgili olarak bankalardan kaynaklanan gecikmelerden DOKAY sorumlu değildir. Araçların eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde zamanında teslim edilmemesi veya kiracının kira ve / veya başkaca borçlarının bulunması halinde teminat bedeli herhangi bir ihbara, hükme ve KİRACI ‘nın iznini almaya gerek olmaksızın bu alacaklara mahsup edilecek, teminat bedelini aşan hasar ve alacaklar KİRACI ‘dan ayrıca tahsil edilecektir. DOKAY işbu teminat bedelini aşan hasar ve alacaklarında herhangi bir izne hükme ve bildirime gerek olmaksızın KİRACI ‘nın kredi kartından mahsup ederek tahsil etmeye yetkilidir.

j) KİRACI, aracı teslim aldığı yakıt seviyesinden daha düşük bir seviyede teslim etmesi durumunda kira sözleşmesinde eksik kalan yakıt bedelini ve ek olarak kiralamada belirtilen hizmet bedelini ödemekle yükümlüdür.

k) KİRACI, kiraladığı aracın çalınması halinde aracın anahtarını ve kolluk kuvvetlerinden alınmış olan raporu getirmekle yükümlüdür. Bunlardan biri eksik olursa aracın güncel satın alma maliyetlerine göre aracın bedelini ödemekle yükümlüdür.

6- KİRACININ SORUMLULUKLARI:

6.1 KİRACI, söz konusu aracı hem mekanik hem de kaporta açısından sağlam ve iyi durumda aldığını, araçta hiçbir hasarın ya da kaza izinin (kira sözleşmesi ve araç teslim formunda belirtilenler dışında) bulunmadığını kabul eder. KİRACI, sağlam ve iyi durumda teslim aldığı araçta kullanım hatası nedeniyle ve/veya dikkatsizlik tedbirsizlik nedeni ile oluşan ve kiraladığı aracın periyodik bakımlarını zamanında yaptırmaması v.b. nedenlerle trafik sigortası kuralları kapsamında sigorta firmalarından talep ve tahsil edilemeyen her türlü mekanik, elektrik ve sair üçüncü kişilerin talepleri de dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları, cezaları ilk talepte ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. (sayılanlarla sınırlı olmaksızın, araca yanlış veya kaçak yakıt konulması, hatalı vites değiştirilmesi nedeni ile oluşan şanzıman arızası, uyarı ışığı yandığı halde aracı kullanmaya devam etmesi, aracın altının vurulması durumunda ortaya çıkan hasarlar, hatalı vites değiştirilmesi nedeniyle şanzımanın arızalanması, yağsız ve susuz kullanım, lastik, jant ve cam kırılması ve benzeri durumlar)

6.2 KİRACI ‘nın kullanımına tahsis edilen aracın üretici firmanın öngördüğü tüm periyodik bakım, yağ ve benzeri değişimleri DOKAY tarafından öncelikle kendi servislerinde yapılacaktır. Bunun mümkün olmadığı hallerde DOKAY tarafından yazılı olarak verilecek izinle bildirilecek anlaşmalı servislerde söz konusu işlemler yaptırılacak ve ödenen bedeller DOKAY ‘a fatura edilecektir.

6.3 KİRACI, güvence paketlerini satın almış olsa dahi aşağıda belirtilen koşullarda kendisinin, aracın ve/veya sürücüsünün araçta bulunan kişilerin ve/veya üçüncü şahısların ve/veya diğer araçların zarar görmesi durumunda hasar, zarar sorumluluğunu ve buna ilişkin tazminat zarar ve giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

a) Kaza anında alkollü olduğunu ve/veya uyuşturucu etkisi altında bulunduğunun tespit edildiği durumlarda,

b) Trafik kaza tutanağı, alkol raporu, kazaya karışan araçlara ait ruhsat fotokopileri, trafik sigorta poliçelerinin fotokopileri, sürücü belgelerinin fotokopileri, kaza yeri fotoğrafları (plakalar görünecek şekilde) ile DOKAY ‘ın talep edeceği beyan ve sair belgelerin tam ve eksiksiz olarak kaza olay tarihinden en geç 3 (üç) gün içerisinde DOKAY ‘a ibraz edilmemesi durumunda,

c) Kiracı ve kira sözleşmesinde ek sürücü olarak belirlenen sürücü / sürücüler dışında birisinin aracı kullanması neticesinde meydana gelen kaza veya hasarlarda,

d) Kazaya bağlı olmaksızın lastik veya jantta oluşan hasarlar,

e) Jant kapağı ve stepne çalınması,

f) Ruhsat, plaka, yangın söndürücü ve ekipmanların zarar görmesi,

g) Aracın anahtarının kaybı veya kullanıcı kaynaklı olarak araç anahtarının zarar görmesi,

h) Sigorta kapsamına girmeyen araca verilen her türlü zarar,

ı) Trafik kaza zaptının düzenlenmediği, alkol raporunun alınmadığı durumlarda,

i) Trafik yasalarına ve/veya 4.4 maddesinde sayılan hususlara aykırı kullanılması halinde, kasıtlı kazalarda,

k) Zorunlu Mali Mesuliyet Sorumluluk Sigortası, genel şartları gereğince hasar ve zarar bedellerinin her ne sebeple olursa olsun ödenmediği hallerde ve/veya sigorta şirketlerinin herhangi bir nedenle ödeme yapmadığı ve/veya güvence / sigorta kapsamı ve limiti dışındaki hallerde.

KİRACI ‘nın bahse konu güvence ve sigortalardan yararlanabilmesi için (b) bendinde belirtilen belgeleri eksiksiz olarak DOKAY ‘a ibraz etmesi gerekmektedir. Aksi halde bu güvence ve sigortalardan yararlanamayacağı gibi DOKAY işbu belgelerin tam ve eksiksiz tarihine kadarki döneme ilişkin işleyecek kira bedellerine de ayrıca talep ve tahsil etmeye yetkilidir.

6.4 Kaza durumunda, DOKAY zarar ve tazminat tutarlarına karşılık bir teminat bedelini (KİRACI tarafından verilecek zarar ve tazminat miktarının sınırlanması anlamına gelmemek kaydıyla ve bu tutarı aşan zarar ve tazminat bedellerini tahsil hakkı saklı kalmak üzere) herhangi bir izne ve bildirime gerek olmaksızın KİRACI ‘nın kredi kartından tahsil / bloke edecektir. DOKAY, herhangi bir izne, ihbara ve hükme gerek olmaksızın kira bedeli, hasar, zarar, tazminat bedeli ve sair tüm alacaklarını teminat tutarından mahsup ederek tahsil etmeye yetkili olup, KİRACI bu hususa itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder.

6.5 KİRACI, araç hırsızlık güvencesi satın alması durumunda, bu güvenceden yararlanabilmesi için, hırsızlıkları önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. KİRACI ‘nın herhangi bir hırsızlık durumunda aracın ruhsatını ve anahtarlarını iade ederek gerekli önlemleri aldığını ispatlaması ve hırsızlık olayı ile ilgili Emniyet makamlarına gerekli başvuruyu yaparak buna dair resmi tutanağı ibraz etmesi gerekmektedir. Araç veya aracın herhangi bir parçasının, kirada iken çalınması durumunda gerekli olan bütün raporlar KİRACI tarafından temin edilerek DOKAY ‘a ibraz edilecektir. Raporların, KİRACI tarafından olay tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içerisinde verilmemesi veya olayın vuku tarihinde yürürlükte olan sigorta genel şartları kapsamında olmaması durumunda ( sayılanlarla sınırlı olmaksızın örnek olarak, araç üzerinde anahtar bırakılması ve/veya aracın otopark/yıkama çalışanlarına teslimi ve/veya emniyeti suistimal vb. gibi hallerde ) veya sigorta firmalarının hırsızlık olarak nitelendirmediği aşırma benzeri durumlarda KİRACI, aracın veya araç parçalarının / donanımının güncel satın alma bedellerini derhal DOKAY ‘a ödeyecektir. Bu ödemeye kadar geçen süre için DOKAY ‘ın KİRACI ‘dan kira bedeli talep etme hakkı saklıdır. Ayrıca DOKAY ‘ın uğradığı zararları talep etme hakkı da saklıdır. KİRACI ‘nın araç hırsızlık güvencesini talep ederek prim bedelini tam, eksiksiz ve peşinen ödememesi durumunda, araç veya aracın herhangi bir parçasının / donanımının kirada iken çalınması durumunda, KİRACI, aracın ve araç parçasının / donanımının olay tarihindeki rayiç bedelini derhal ödemekle yükümlüdür.

6.6 KİRACI, üçüncü şahıslara verilen zorunlu trafik sigortası kapsamı dışında kalan hasar, zarar, tazminat ve tüm sair bedellerini ödemekle yükümlüdür.

6.7 Maddi, ölümlü ve yaralamalı kazalarda kaza durumu derhal en yakın kolluk kuvvetine bildirilmelidir.

6.8 Araç, KİRACI 'ya teslim edildikten sonra KİRACI ve/veya herhangi bir üçüncü şahıs tarafından araç ile yasalara aykırı hareket edilmesi veya aracın herhangi bir suça karışmış olması nedeniyle veya KİRACI 'nın sorumlu olduğu herhangi bir nedenle araç kaydına resmi makamlar tarafından tedbir konulması ve/veya aracın yeddiemine ve/veya DOKAY ‘a teslim edilmesi halinde işbu koşullar hiçbir ihbara, ihtara veya hükme gerek kalmaksızın kendiliğinden fesih olur. Bu durumda KİRACI, DOKAY ‘a var ise çekici, nakliye, otopark, teslimat, ceza, vergi, harç ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın bu nedenle uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı bütün zararları ile birlikte ayrıca sözleşme fesih olsa dahi, tedbirin devam ettiği sürece oluşacak o araca ait en yüksek günlük kira bedelini hiçbir itiraz ileri sürmeksizin derhal nakden ve defaten ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Ayrıca bu nedenlerle araca resmi makamlar tarafından el konulması/aracın müsaderesine karar verilmesi durumunda KİRACI, aracın el koyma / müsadere tarihindeki rayiç bedelini de DOKAY ‘a derhal ödemekle yükümlüdür. Resmi mercilerce araç üzerine konulan tedbirler nedeniyle aracın satılamaması durumunda, tedbirin kaldırılması amacıyla resmi mercilere verilmesi gereken teminat, banka teminat mektubu veya nakit blokaj masrafları ve diğer her türlü masraflardan KİRACI sorumludur.

6.9 KİRACI ‘dan kaynaklı aracın trafikten men edildiği ve/veya aracın trafiğe çıkışına engel olduğu, kullanımına imkan verilmeyen durumlarda, kullanılmayan günlerin muhtemel kazanç kaybı, aracın otoparka çekilmesi durumunda tüm otopark masrafları, adli ve idari cezalar, trafikten men edilmesi sebebiyle doğmuş ve doğacak tüm zararlar ve sair her türlü masraf KİRACI tarafından karşılanacaktır. Aracın otoparktan alınmasına ve sürecin takibine ilişkin olarak da gerekli işlemleri DOKAY gerçekleştirecek olup, bu işlemler için doğacak masrafları da KİRACI karşılayacaktır. DOKAY bu bedelleri kiracıya kiralama bedeli ile birlikte hizmet bedeli olarak fatura edecek olup, KİRACI, DOKAY ‘ın kiralama dönemine ilişkin olarak doğmuş ve doğacak tüm zararlarını karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.10 KİRACI, araçları Türkiye sınırları dışına çıkaramaz. Aksi halde doğmuş ve doğacak tüm zararlar KİRACI tarafından karşılanacaktır. DOKAY ‘ın onayı olmaksızın yurt dışına çıkarılan aracın talep edildiği halde iade edilmemesi durumunda aracın güncel satın alma maliyetlerine göre aracın bedelini KİRACI ödemekle yükümlüdür.

6.11 KİRACI, mal ve yolcu taşıdığı takdirde taşınan mala veya yolcuya gelebilecek hasardan DOKAY sorumlu tutulamaz. Sorumluluk münhasıran kiracıya ve/veya sürücüye aittir. KİRACI ‘nın bu taşımayı usulsüz olarak yerine getirmesi durumunda DOKAY ‘a yöneltilecek her türlü idari ve adli cezalar KİRACI ‘ya fatura edilecektir. Buna ek olarak sözleşme konusu aracın trafikten men edilmesine karar verilmesi durumunda, trafikten men edildiği gün süresince kiralama bedeli işletilecek olup, bu hususa ilişkin olarak doğacak ek masraflar ve DOKAY ‘ın doğmuş ve doğacak tüm zararları KİRACI tarafından karşılanacaktır.

6.12 Araçlarda kullanılan yakıt markası KİRACI nın insiyatifinde olup yanlış ve kaçak yakıt kullanımından kaynaklanan arızaların masrafları KİRACI tarafından karşılanacaktır. Yakıt kaynaklı oluşan zararların karşılanması ile ilgili petrol şirketleri ile KİRACI muhattap ve sorumlu olacaktır. KİRACI, sözleşme konusu araçlarda kullanılan yakıt markası konusunda seçim hakkına sahip olsa da araçların kullanım kılavuzlarında belirtilen kalitede yakıt kullanılmaması sebebiyle doğacak hasarın giderilmesine ilişkin bedeller KİRACI ‘ya fatura edilir.

6.13 Araç ile ilgili olarak yasalarda tanımlanan ‘’İşleten‘’ sıfatı ile ‘’Araç İşleten Sorumluluğu‘’ na ilişkin tüm borç ve yükümlülükler KİRACI ‘ya ait olup, araçların üçüncü kişilere ve/veya motorlu taşıtlara ve/veya çevreye vereceği tüm maddi ve manevi zararlardan sürücü, ek sürücü/ler sorumludur. Bu sebeple DOKAY ‘ın ödemek zorunda kalacağı tüm zararları KİRACI tazmin edecektir. Kira Sözleşmesi ve Genel Koşullar sona ermiş olsa dahi KİRACI ‘nın kira süresi içerisinde meydana gelen zararlar nedeniyle sorumluluğu devam edecektir.

7- HASAR YÖNETİM SİSTEMİ VE GÜVENCE PAKETLERİ:

7.1 KİRACI'ya kiralanan aracın DOKAY tarafından yaptırılan Zorunlu Mali Mesuliyet Sorumluluk Sigortası teminat kapsamı ve limitleri dışında kalan, diğer karayollarında kullanılabilen motorlu araçlarına, üçüncü şahıslara ve araç içindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri ve sair mahiyette her türlü zarar ile birlikte ayrıca maddi, manevi zararlar, değer kaybı ve kazanç kaybı dahil meydana gelecek tüm zarar, sorumluluk ve yükümlülükler KİRACI 'ya aittir.

7.2 KİRACI ve ek sürücüler kaza halinde aşağıda belirtilen önlemleri yerine getirmekle yükümlüdür.

a) DOKAY ‘ın 0 850 808 35 35 numaralı çağrı merkezi hattını arayarak bilgi vermek,

b) Aracı yerinden oynatmadan en yakın polis veya jandarma merkezine başvurarak kaza, hasar, hırsızlık, kayıp tespit tutanağı ile birlikte alkol raporu alınmasını sağlamak, alkol raporunun alınamadığı durumlarda kaza olay saatinden itibaren en geç 2 (iki) saat içerisinde gerekli sağlık kurumlarından alkol raporu almak,

c) Aracın kaza mahallindeki fotoğraflarını çekmek,

d) İlgili kişilerin ve tanıkların isim ve adreslerini almak,

e) Mevcut olmayan kusur sorumluluğunu kabullenmemek,

f) Çift taraflı kazalarda tarafların ehliyet, ruhsat ve trafik sigorta poliçesinin fotokopisini almak, (yabancı ehliyet sahibi ise pasaport görüntüsü ve ülkeye en son giriş yapılan tarihleri belirten sayfanın fotokopisi)

g) Yeterli güvenlik önlemlerini almadan aracı terk etmemek,

h) Kaza bildirimini ve ilgili tutanak ve raporları kaza olay tarihinde itibaren en geç 72 saat içinde DOKAY ‘a ulaştırmak,

ı) Maddi, ölümlü ve/veya bedeni zararla sonuçlanan bir kaza meydana gelmesi halinde durumu derhal en yakın polis veya jandarma görevlilerine veya ilgili resmi mercilere bildirmek,

7.3 Çift taraflı kazalarda aşağıdaki hallerde trafik kazası tespit tutanağı trafik polisi tarafından düzenlenmiş olmalıdır.

a) Sürücü belgesiz motorlu araç kullanıyorsa,

b) Sürücüde yaş küçüklüğü varsa,

c) Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa,

d) Kazaya karışan araçlardan birinin kamu kurumlarına ait olması durumunda,

e) Kamu kurumlarına ait mallara zarar gelirse,

f) Trafik kazasında sadece üçüncü kişilere ait eşyalara zarar gelirse,

g) Kazaya karışan araçlardan birinin trafik sigortasının bulunmaması durumunda,

h) Trafik kazası ölüm ve veya bedeni zarar ile sonuçlanmış ise,

7.4 Çalınma durumunda en yakın polis veya jandarma karakolu tarafından hırsızlık tespit raporu alınarak, aracın anahtar ve ruhsatı ile birlikte DOKAY ‘a teslim edilmiş olması gerekmektedir.

7.5 Aracın sel, dolu ve doğal afetlerden dolayı hasar görmesi durumunda, trafik polisi veya jandarma tarafından düzenlenen ilgili tutanakların ve Meteoroloji Müdürlüğünden kaza, olay tarihine ilişkin hava durumu raporlarının alınması gerekmektedir. Aracın, su birikintisi içerisinde bırakılması, su içerisinde aracın çalıştırılması vb. kullanıcı kaynaklı oluşabilecek hasarlardan KİRACI sorumludur.

7.6 KİRACI, kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formu ile birlikte teslim aldığı ve kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen kar zinciri, navigasyon cihazı, bebek koltuğu ve benzeri ek ürünler ile araca ait belge, avadanlık, teçhizat ve aksesuarların muhafazasından sorumludur. Bu ürünler hasar onarım ve araç hırsızlık güvencesi kapsamında değildir. Bu ürünlerin hasar yada zarar görmesi, kaybolması veya çalınması halinde olay tarihindeki rayiç bedeli KİRACI tarafından nakden, defaten ve derhal DOKAY ‘a ödenecektir.

7.7 DOKAY, KİRACI tarafından araçta taşınan ya da bırakılan herhangi bir eşyanın kaybından, zarar görmesinden, çalınmasından veya aşınmasından sorumlu tutulamaz. KİRACI, bu nedenle DOKAY ‘dan hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez.

7.8 DOKAY aracın üreticisi olmayıp aracın ya da yedek parçalarının üretim hatası nedeniyle meydana gelebilecek zarar, kayıp ve tazminatlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

7.9 Aracın hizmet dışı kalmasından dolayı KİRACI tarafında oluşabilecek tüm zararlardan DOKAY sorumlu değildir.

7.10 Hasar güvence paketleri, KİRACI tarafından bedelleri ödenmiş olsa dahi işbu genel koşullar ve araç kiralama sözleşmesi ve eklerine aykırı şekilde kullanılması halinde geçersiz olup, KİRACI sigorta güvence ve yasal haklardan istifade edemez.

7.11 KİRACI, sözleşme ve eklerindeki limitler dahilinde güvence paketlerinden yararlanmak istediği takdirde DOKAY tarafından talep edilecek bedelleri kira bedeline ek olarak peşinen ödemekle yükümlüdür. KİRACI ‘nın talep ettiği güvence paketlerinin bedellerini tam, eksiksiz ve peşinen ödememesi durumunda, araca, sürücüye, araçta bulunan kişilere, diğer motorlu kara nakil araçlarına, üçüncü şahıslara, aracın karıştığı kazalar ve sair nedenlerle doğmuş ve/veya doğacak her türlü hasar, zarar, tazminat, değer kayıpları ve kazanç kayıplarından sorumlu olup, KİRACI işbu bedellerin tümünü ödemekle yükümlüdür.

7.12 Aracın arıza, kaza ve hasar durumlarında, kullanıcının hatasının olmadığı Kaza Tespit Raporunda belirlenmiş ve onarımı 24 saati aşan süreyi kapsaması halinde araç değişimi gerçekleştirilir. KİRACI, değişim yapılan asıl aracın onarımının bittiğinin kendisine bildirildiği tarihten itibaren 1 (bir) gün içerisinde geçici olarak verilen aracını iade edip kiralama konusu asıl aracını teslim alacaktır. KİRACI, asıl aracın yerine verilen aracın teslimini geç yapması halinde, asıl aracın kira bedelinden ayrı olarak her gün için KİRACI tarafından yerine verilen aracın kira bedelini ödeyecektir. Kullanıcı hatası kaynaklı arızalarda DOKAY’ın araç değiştirme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

8- KİRALANAN ARAÇLARI İADESİ:

8.1 KİRACI 'nın, kiraladığı aracı, erken iade etmek istemesi durumunda, ücret iadesi yapıp yapmamak, DOKAY ‘ın takdirindedir. Bu durumda DOKAY, ayrıca kampanya vs. avantajlardan faydalanarak hak edilen ödül ve hizmetleri veya bunların bedelini de talep etme hakkına sahiptir. Rezervasyon veya kiralama bedeli peşin ödenmiş olup, aracın süresinde teslim alınmaması durumunda ise, tahsil edilen tutarlar iade edilmeyecek olup, DOKAY ‘ın süresinde alınmayan bu aracı kiralama süresi boyunca bekletme yükümlüğü de olmayacaktır. Zamanında teslim alınmayan aracın rezervasyon süresi içinde herhangi bir zamanda alınmak istenmesi durumunda, DOKAY ‘ın bu talebi karşılayıp karşılamaması, o anda mevcut araç müsaitlik durumuna bağlı olup, DOKAY araç tedarik etmeye mecbur tutulamaz.

8.2 KİRACI, bütün uzatmalar için DOKAY ‘a başvuracak ve DOKAY ‘ın yazılı onayını alacaktır. Yazılı onay alınmaksızın yapılan uzatmalarda KİRACI 'nın aracı hukuka aykırı olarak yedinde (elinde) bulundurduğu taraflarca kabul edilmiştir. KİRACI'nın kira sözleşmesi, araç teslim formu ve işbu genel koşulların herhangi bir maddesine uymaması, özellikle aracı kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen zamanda DOKAY ‘a teslim etmemesi halinde KİRACI, DOKAY ‘a bahsedilen araca nerede olursa olsun ön uyarıya, izne veya hükme gerek kalmadan derhal geri alma ve el koyma yetkisi tanır. KİRACI, DOKAY ‘dan bu nedenle hiçbir hak talebinde bulunmayacağını, tüm dava, şikayet ve sair haklarından feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KİRACI, aracın DOKAY tarafından geri alınması/el konulması sırasında meydana gelebilecek hasar ve harcamaları ödemekle yükümlüdür. DOKAY, aracın geri alınması/el konulması sırasında araçta bulunan nesne veya maddelerin kaybından ya da hasarından sorumlu değildir. DOKAY 'ın gecikme süresine ilişkin kira bedelini tahsil etmiş olması durumunda dahi kira sözleşmesinin uzadığı veya belirsiz süreli hale geldiği şeklinde yorumlanamaz.

8.3 KİRACI, aracı, araca ait belgeleri, aksesuar, avadanlık, ek ürün ve teçhizatı hasarsız, eksiksiz bir şekilde aldığı gibi teslim etmek zorundadır. Aracın iadesi esnasında tespit edilen olağan kullanım dışında oluşmuş, her türlü hasar ve zarardan KİRACI sorumlu olup, KİRACI, DOKAY tarafından tespit edilecek tutarı derhal ödemekle yükümlüdür. Ayrıca, DOKAY araçtaki hasar ve eksiklikleri iade tarihinden itibaren 30 gün içerisinde detaylı olarak inceleme ve KİRACI ‘ya bildirme hakkına sahiptir. Aracın iadesi esnasında araç iade formu / tutanak tanzim edilmiş olması DOKAY ‘ın işbu kontrol ve bildirim hakkından vazgeçmiş olduğu anlamını taşımaz. Araçlarda olağan kullanım dışında oluşmuş, her türlü hasar ve zarardan KİRACI sorumlu olacaktır.

8.4 KİRACI 'nın aracı iade anında iade formunu imzalamaması durumunda, DOKAY ‘ın tanzim ettiği iade formunda bulunan bilgiler geçerli sayılacaktır. Koşullarında dilediği zaman, tek taraflı olarak ve KİRACI 'nın onayı gerekmeksizin değişiklik veya güncelleme yapabileceğini kabul ve beyan eder.

8.5 Kiralama süresinin sona ermesi üzerine Kiracı kiralama süresini tek taraflı olarak uzatamayacaktır. Ayrıca, aracın iade tarih ve saatinde teslim edilmemesi halinde KİRACI, ilk 1 saat ve üzeri gecikmeler için günlük kira bedelinin 1/3'ü, 2 saat ve üzeri gecikmeler için 2/3'ü, 3 saat ve üzeri gecikmelerde 1 tam günlük ücret ve 24 saat ve üzeri gecikmelerde her gün için o araca ait günlük kira bedelini 3 (üç) katını ödemekle yükümlüdür. Ayrıca bu husus kira süresinin uzadığı veya belirsiz süreli hale geldiği şeklinde yorumlanamaz.

9- FESİH HAKKI, SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE CEZAİ ŞART:

9.1 İşbu genel koşullar ve kira sözleşmesi, imza tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, kiralanan aracın kira sözleşmesi, araç teslim formu ve genel koşullar hükümlerine uygun olarak DOKAY ‘a iade edilmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Sözleşme sona erse dahi DOKAY, kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formundan doğan haklarını talep etmeye yetkilidir.

9.2 DOKAY, gerek görmesi durumunda, kira süresi içerisinde herhangi bir sebep göstermeksizin, hiçbir ihbara, ihtara veya hükme gerek olmaksızın kira sözleşmesi ve genel koşulları önelsiz, tek taraflı ve tazminatsız olarak fesih etme hakkına sahiptir.

9.3 KİRACI 'nın, ticareti terk etmesi, konkordatoya müracaat etmesi, aleyhine herhangi bir yolla icra takibine başlanması, ödeme güçlüğüne düşmesi, tasfiyeye gidilmesi veya iflası için başvurulmuş olması veya iflas erteleme talebi ile mahkemeye başvurulmuş olması veya kira bedelini veya kira sözleşmesi, genel koşullar, araç teslim formundan kaynaklanan DOKAY ‘ın alacaklarından herhangi birinin zamanında tam ve eksiksiz olarak ödememesi veya kira sözleşmesinde bilgileri yer alan kredi kartının bloke olması, limitinin azaltılması, iptal olması, süresinin dolması gibi nedenlerle kredi kartının kullanılamayacak hale gelmesi durumunda aynı mahiyette ve limitte kredi kartı bilgilerinin derhal yazılı olarak DOKAY ‘a bildirilmemesi veya aracın herhangi bir yerde terk edilmiş bulunması veya güveni kötüye kullanma şüphesinin varlığı (DOKAY ‘ın takdirine bağlı olarak) halinde kira sözleşmesi ve genel koşullar hiçbir ihbara, ihtara veya hükme lüzum olmaksızın kendiliğinden fesih olur.

9.4 Kira sözleşmesi ve genel koşulların fesih olduğu tarihten itibaren KİRACI en geç 3 saat içerisinde kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen teslim yerinde aracı DOKAY 'a teslim etmekle yükümlüdür. Teslimatı yapmadığı taktirde hiçbir ihbara, ihtara veya karara gerek olmadan bulunduğu yerde araca DOKAY 'ın el koyarak teslim almasını KİRACI şimdiden gayrikabili rücu olarak kabul eder. KİRACI, DOKAY 'ın el koyma hakkını kullanması nedeniyle DOKAY ‘dan hiçbir hak talebinde bulunmayacağını, tüm dava, şikayet ve sair haklarından feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.5 Aracın KİRACI tarafından teslim edilmesi veya DOKAY tarafından el konularak teslim alınması gününe kadar KİRACI ‘nın kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formundan doğan tüm yükümlülük ve sorumluluklarının aynen devam edeceğini, DOKAY 'ın ise tüm yükümlülük ve sorumluluktan kurtulacağını KİRACI kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6 Araç ister KİRACI tarafından teslim edilsin, isterse DOKAY tarafından el konularak teslim alınsın aracın teslim edildiğine veya teslim alındığına bakılmaksızın KİRACI kira sözleşmesi sonuna kadar kira bedellerinin tamamını, 8.5 maddesinde belirtilen gecikme bedellerini, doğacak KDV'si ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası avans faizi oranının iki katı oranında işleyecek temerrüt faizi ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Ayrıca DOKAY her türlü zarar-ziyanı ve mahrum kalacağı kâr karşılığı tazminatı KİRACI 'dan talep edebilir.

9.7 KİRACI, DOKAY ‘a ait aracı, kira süresi sonunda derhal veya kira sözleşmesi ve genel koşulların her ne sebeple olur ise olsun fesih edilmesi halinde fesih tarihinden itibaren 3 saat içerisinde iade edeceğini taahhüt eder. Gecikmeye ilişkin kira bedeli tahsil edilmiş olsa dahi iade etmemesi halinde TCK. 155.maddesi gereğince Güveni Kötüye Kullanma suçunu işlemiş olacağını bildiğini beyan eder.

10- DEVİR, TEMLİK, ALT KİRACI, HAPİS YASAĞI: KİRACI, DOKAY ‘ın yazılı onayını almadan kira sözleşmesi ve genel koşulları bir başkasına devir ve temlik edemez; kendisine kiralanan/teslim edilen aracı hiçbir şekilde başkasının kullanımına tahsis edemez, teminat olarak gösteremez veya kiralayamaz, üzerinde hapis hakkı kullanamaz veya buna benzer başka işlem yapamaz. Araç, DOKAY ‘ın yazılı onayı olmaksızın yurt dışına çıkarılamaz. Yazılı onay alınması durumunda yurt dışı çıkışlarda tüm masraf ve sorumluluklar KİRACI 'ya ait olacaktır. DOKAY, kira sözleşmesi, genel koşullar, araç teslim formu ve/veya bunlardan doğan hak, alacak ve yükümlülüklerini KİRACI 'nın iznini almaya gerek olmaksızın bir başkasına devredebilir ve/veya temlik edebilir.

11- DELİL: KİRACI, herhangi bir uyuşmazlık ortaya çıkması durumunda DOKAY ‘ın defter ve kayıtlarının esas alınacağını, DOKAY ‘ın defter ve kayıtlarının Hukuk Mahkemeleri Kararları 193.madde anlamında kesin ve kat'i delil olduğunu, DOKAY ‘ın kayıtlarına hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

12- GİZLİLİK İLKESİ VE İLETİŞİM: TARAFLAR, kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formu uyarınca vakıf olacakları diğer tarafa ait her türlü ticari ve mesleki bilginin gizli olduğunu kabul eder ve bu bilginin söz konusu taraflar yada çalışanları tarafından üçüncü kişilere sözleşme sırasında ve sonrasında ifşa edilmemesini taahhüt ederler. Bu gizlilik taahhüdü kira sözleşmesi ve işbu genel koşullar sona erse veya iptal edilse dahi geçerliliğini muhafaza eder. KİRACI, gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda DOKAY ‘ın doğacak her türlü zararını ödemekle yükümlüdür. DOKAY ‘ın araç, marka, model, plaka, KİRACI, kullanıcı, ek sürücü, kredi kartı vs. gibi bilgileri hizmet aldığı üçüncü kişiler ve kuruluşlarla paylaşması gizliliğin ihlali olarak değerlendirilemez. KİRACI, DOKAY ‘ın bu yetkisini peşinen kabul eder.

13- ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ: İşbu genel koşullar, kira sözleşmesi ve araç teslim formunun yorumunda ve/veya işbu genel koşullar, kira sözleşmesi ve araç teslim formu sebebiyle ve/veya taraflar arasında ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup, uyuşmazlıkların çözümünde İZMİR Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Genel koşullar, kira sözleşmesi, araç teslim formu ve işbu genel koşullara ek olmak üzere akdedilen/akdedilecek eklerin Türkçe ve yabancı dil versiyonlarının aynı belge içerisinde düzenlenmiş olması durumunda, işbu metinlerin yorumlanmasında Türkçe metin esas alınacaktır.

14- SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ:

14.1 İşbu genel koşullar, kira sözleşmesi ve araç teslim formunda yeralan herhangi bir hükmün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.

14.2 İşbu genel koşullar, kira sözleşmesi ve araç teslim formunda tarafların karşılıklı imzası ile yazılı yapılmayan herhangi bir değişiklik veya ek geçerli değildir.

15- TEBLİGAT: Taraflar, işbu genel koşullar ve/veya kira sözleşmesinde yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliği diğer tarafa 3 (üç) gün içinde yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

16- FERAGAT SAYILMAMA: DOKAY ‘ın işbu genel koşullar, kira sözleşmesi ve araç teslim formunda tanınan herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması yada kullanmakta gecikmesi, o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması, o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez.

17- ELEKTRONİK VERİ İLETİŞİM İZNİ: KİRACI, DOKAY bünyesinde yer alan mevcut markalara ve ileride bünyesine katılacak markalara ilişkin fırsatlardan, promosyonlardan ve bilgilendirmelerden haberdar olmak, SMS, E-posta, web ve uygulama bildirimleri, telefon ve mektup gibi çeşitli kanallardan bilgilendirme ve kampanya mesajlarını almak üzere iletişim bilgilerinin DOKAY’ın işbirliği yapmakta olduğu ve ileride işbirliği yapacağı firmalarla paylaşılmasına izin verdiğini kabul ve beyan etmektedir.

18- EKLER: Gerek işbu genel koşullar ile birlikte aktedilen gerekse işbu genel koşulların imzalanmasından sonra aktedilen kira sözleşmesi/leri, araç teslim formu/ları, EK-1 işbu genel koşulların ayrılmaz bir parçası olup, birlikte yorumlanacaktır.

18 maddeden ibaret işbu genel koşulların bütün koşulları okunup müzakere edilerek ……… /…..… /..…..…. tarihinde 1 (bir) asıl 1 (bir) kopya nüsha olarak imzalanmış ve kopyası KİRACI ‘ya verilmiştir.